Vallende sterren

Foto: Zeer felle vallende ster. Dit wordt ook wel een 'vuurbol' genoemd. ę Foto: Jacob Kuiper

Vallende sterren, of meteorieten, komen idere avond wel voor. Je moet er wel even wat tijd voor nemen en een donkere plek opzoeken. Dan zie je ook de lichtzwakke meteorieten. Meteorieten zijn niet anders dan -vaak kleine- stofdeeltjes die in de dampkring komen en door de wrijwing van de lucht zeer heet worden en bijna altijd volledig verbanden.  Een groter stofdeeltje, of een stofdeeltje dat de dampkring zeer vlak binnentreedt (zoals je een vlak steentje op het water kan laten stuiteren) kan zeer helder en traag door het zwerk trekken; een vuurbol. Deze kan zelfs zo fel zijn dat deze overdag zichtbaar is!   

Zo af en toe kruist de aarde een min of meer grote(re) stofwolk en komen er veel meer meteorieten voor, en kan er sprake zijn van een sterrenregen. De meteorieten lijken vaak uit een centraal (vlucht) punt te komen.

In principe kan je het hele jaar dus meteoren zien en fotograferen, maar in de astronomie staan gelukkig door vele berekeningen een aantal dingen vast. Zo weten we ondermeer wanneer zo'n stofwolk wordt aangedaan, en juist dan kunnen we de toestellen op scherp stellen. Deze meteorenzwermen hebben zelfs speciale namen gekregen.

Globaal gezien gelden de volgende periodes (van jaar tot jaar verschillen de data slechts minimaal, hooguit enkele dagen):

Periode Naamgeving Schijnbaar vluchtpunt (sterrenbeeld)
1  - 5 jan Bo÷tiden Tussen Bo÷tes en Draak
Feb, kans op vuurbol Virginiden Maagd
Maart, kans op vuurbol Virginiden Maagd
16 - 25 april / Kans op vuurbol gedurende maand Lyriden / Virginiden Lier/ Maagd
 3 Juli - 25 aug A-capricorniden Steenbok
12 Juli - 19 aug D-Aquariden-zuid Waterman
17 juli - 24 aug Perse´den Perseus
3 - 25 aug K-Cygniden Zwaan
25 aug - 5 sep A-Aurigiden Capella
2 okt - 7 nov Orioniden Tussen Betelgeuze en Tweelingen
1 okt - 25 nov, let op vuurbollen! Tauriden Via Pegasus en Vissen naar Stier
14 - 21 nov Leoniden Leeuw
7 - 17 dec  Geminiden Tweelingen
17 - 26 dec Ursiden  

Bron: sterrengids 2003 van Stichting De Koepel

Wil je ze goed fotograferen dan is dat niet zo moeilijk, maar je moet wel op wat zaken letten. Gebruik een handmatige camera, een statief en een draadontspanner zodat je lange tijd-opnames kan maken (denk aan minuten). De film is ook een discussiepunt, een lichtgevoelige film vangt de lichtzwakke exemplaren, maar kan ook weer wat korrelig zijn. ISO 400 is wel een mooi beginpunt. Een lichtsterke groothoeklens (bijvoorbeeld een 24 mm lens met een grootste opening van f 2 of 2.8 helpt ook. Wil je echt helemaal mee doen en de beste aparatuur, tips en ondersteuning op het gebied van astronomie of meteoren in het bijzonder; ga dan eens te rade bij de Stichting de Koepel of de Dutch Meteor Society.

Terug naar de Weerkalender

 
ę Auteur: Stefan Jak

Laatste wijziging 17-01-2005