Foto van de maand November 2002

 

Even een zoekplaatje. Als je goed kijkt zie je dat dit een wak is, te midden van een ijsveld dat door een dun laagje sneeuw is bedekt. Als er wat stroming onder een ijsvloer is (en het vriest niet al te hard) kan er soms een zwakke plek in het ijs zitten. Doordat er elders op het ijs mensen waren en de waterstand ook wat varieerde door bemaling klotste er af en toe water uit het kleine gat en dat deed het beetje sneeuw langzaam smelten. Een fraaie min of meer ronde vlek was het gevolg. Schaatsen was hier nog geen succes! Nu maar afwachten of het deze winter nog wat wordt met het ijs en de sneeuw.

Foto en tekst: Stefan Jak

Laatste wijziging 25-02-2003 

Bron: http://www.weerfotograaf.com